Ordensregler

  1. Parkering af motorkøretøjer udenfor parcellen må kun foregå på de anlagte ”parkeringsrabatter”. Vendepladser, fortove, gang og cykelstier samt selve kørebanen må ikke anvendes til parkering. I øvrigt henvises til kommunens deklaration afsnit 1, pkt. d og h.
  2. Trailere under 2000 kg må kun parkeres på offentlig vej i op til 18 timer. Herefter skal de parkeres på egen matrikel.

  3. Det henstilles til medlemmerne, at støjende haveredskaber kun anvendes mandag t.o.m lørdag mellem klokken 9:00 og 18:00, onsdag dog til klokken 21:00.

  4. Afbrænding af haveaffald er forbudt ifg. Rudersdal kommunes til enhver tid gældende regler. / Affaldsbekendtgørelse januar 2010.

  5. For hunde gælder følgende regler i henhold til politivedtægterne stk. 2.: Hunde skal på veje og i offentlige anlæg føres i bånd, der er så kort, at hun- den holdes tæt ind til ledsageren. Politiet kan med kommunalbestyrelsens tilslutning gøre undtagelser fra denne bestemmelse for dele af byen.

  6. Ud over ovenstående punkter er de i kommunens deklaration nævnte servitutter til stadighed gældende.

Bestyrelsen / august 2017

Ordensregler