Ordensreglement

 1. Parkering af motorkøretøjer udenfor parcellen, må kun foregå på de anlagte ”parkeringsrabatter”. Vendepladser, fortove, gang og cykelstier samt selve kørebanen må ikke anvendes til parkering. I øvrigt henvises til kommunens deklaration afsnit 1, pkt. d og h.  
   
 2. Trailere under 2000 kg må kun parkeres på offentlig vej i op til 24 timer. Herefter skal de parkeres på egen matrikel.
  § 1. / § 3. Politibekendtgørelsen træder i kraft den 2. august 1982.

   
 3. Det henstilles til medlemmerne at støjende haveredskaber kun anvendes mandag t.o.m lørdag mellem klokken 9:00 og 18:00, onsdag dog til klokken 21:00.
   
 1. Afbrænding af haveaffald er forbudt ifg. Rudersdal kommunes til enhver tid gældende regler. Affaldsbekendtgørelse januar 2010.
   
 1. For hunde gælder følgende regler i henhold til politivedtægterne § 3: I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem.
  jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, med de ændringer, der følger af lov nr. 335 af 14. maj 1992, lov nr. 1064 af 23. december 1992 og lov nr. 385 af 28. maj 2003.

   
 1. Ud over ovenstående punkter er de i kommunens deklaration nævnte servitutter til stadighed gældende. 

Bestyrelsen / maj 2011

Close
loading...