REFERATER

Referat fra bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen Pilegårdsparken 3. februar 2016

Til stede: Birgitte, Kirsten, Niels og Martin (referent)
Fraværende: Jesper og Rune

1. Opfølgning på punkter fra mødet i december 2015
Jesper har fulgt op over for kommunen med hensyn til forureningen i mosen. Kommunen undersøger sagen og vender tilbage.
Jesper gennemskriver ved lejlighed teksterne på hjemmesiden.

2.  Regnskab 2015
Alle har betalt kontingent, og vi har fået penge for at servicere en ejendomsmægler med oplysninger. Alle regninger er betalt. Vi har sparet 2.500 kr. i forhold til budgettet. Der var ekstraudgifter i forbindelse med generalforsamlingen. Vi har et meget beskedent underskud på 151 kr. og en formue på godt 62.000 kr.

3.  Budget 2016
Generalforsamlingen sættes til 4.500 kr. og fortsætter traditionen med ost, pølse og rødvin fra Spisekurven. Vi talte om at hæve vedligeholdelse til 8.000 kr. så vi kan køre stenmel på stien i mosen og på stien mod nord langs hestefolden ned til den lille viadukt. Vi blev enige om at sætte udgiften til stenmel på som et forslag til generalforsamlingen og medtager det ikke i budgettet. De 5.000 kr. fastholdes. Vedtages forslaget, kan det gennemføres uden kontingentforhøjelse.
Niels udarbejder forslag til generalforsamlingen med overslag.

4.  Forberedelse til generalforsamling onsdag 13. april 2016 kl. 19.30
Vi skal vælge formand (Birgitte er villig til genvalg), en kasserer (Kirsten træder ud og Niels stiller op), ét bestyrelsesmedlem (Martin er villig til genvalg) én suppleant, én revisor, Skaarup og én revisorsuppleant (Franco er villig til genvalg).
Rune taler med Spisekurven (Birgitte taler med ham om det) når vi ved, hvor mange der er tilmeldt. Kirsten kontakter Birkerød Skole for at låne Arenaen. Martin hører Peter Engberg, og han vil være dirigent igen.

5. Indkaldelse til generalforsamlingen
Første punkt formandens beretning. Birgitte udarbejder denne.

Udbringning af indkaldelsen skal ske senest den 23. marts 2016. Vi håber på at kunne lokke Jesper til at bringe dem ud sammen med Muffin :o)

Birgitte får kopieret materialet, og afleverer det senest 19. marts til Kirsten der lægger materialet i konvolutter og videregiver det til Jesper 20. marts 2016.

Bestyrelsen mødes i Arenaen ca. en halv time før den egentlige generalforsamling. Rune sørger for øl og vand? Rune bestiller mad og køber paptallerkener, krus og servietter til at supplere det, Birgitte har på lager.
Når Kirsten har fået bekræftet datoen med skolen (er ok), skriver hun til Martin, der kontakter Peter Engberg.

6. Kirsten har ordet!
Kirsten oplyste, at hun udtræder af bestyrelsen ved den kommende generalforsamling, da hun fraflytter Pilegårdsparken.

7. Nye træer på hjørnet
Birgitte foreslår kommunen, at der plantes tyrkisk hassel i stedet for de træer, der nu er fældet. Det er en af de træsorter, træudvalget anbefalede. Hun vil også bede dem fjerne de knækkede grene på egetræerne ved gyngen og forholde sig til den vedvarende oversvømmelse af mosen. Birgitte kontakter også Grennesminde for at få tilladelse til at lægge grus på stien langs hestefolde mod nord.

8. Evt.
Der er rettelser til hjemmesiden. Birgitte skriver til Simon, så vi får opdateret bestyrelsessiden og siden med huse til salg.

 

Close
loading...