Beretning Formand 2019

Formandens beretning for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 2018-2019

Sankt Hans
Årets midsommerfest 18’ var ikke som vanligt. Der blev slet ingen fest, og heksene slap med livet i behold. Tørken og afbrændingsforbud tog livet af det ellers så hyggelige arrangement.

Vejfest
Vejfesten forløb heldigvis planmæssigt, og vi fik lov at grille. Telte blev sat op. Der var igen indkøbt et nyt telt, da et af de gamle var defekt. Nu er der investeret i et kvalitetstelt, som forhåbentlig kan holde mange år.

Vejret var fint, og de fremmødte gæster nød aftenen, som var både hyggelig og velbesøgt. De mange deltagere i alle aldre blev siden forsynet med rigelige mængder is, flødeboller og drikkelse. Jeg vil gerne rette en stor tak til festudvalget for et flot veludført stykke arbejde.

Området
Kommunen har haft fokus på moseområdet efter, at bestyrelsen i fællesskab med Danmarks Naturfredningsforening (DN)  har rettet henvendelse om det nu mangeårige problem med gråt vand i dele af mosen. Jeg har afholdt et mosemøde med kommunalbestyrelsesmedlem Court Møller (RV) og direktøren for Novafos, en specialist i vandmiljø fra DTU samt DN, så nu kom der skred i sagen, og forureningen er ved at blive undersøgt. Kommunen har taget vandprøver og et af udløbene er blevet renset og undersøgt med kamera. Vi afventer med spænding resultatet.

En ny plejeplan er udkommet for vores område. Den er tidligere blevet rundsendt i et nyhedsbrev, så jeg vil ikke berette det store om det, blot nævne, at vi har gjort enkelte indsigelser og kommenteret på mindre ting.

Høet blev slået og fjernet på vores grønne enge af en landmand fra Farum, som jeg kom i kontakt med. Han var vældig glad for høet, der blev en mangelvare i den tørre sommer.

Nyt stiforløb planlægges i samarbejde med Rudersdal Kommune mere information følger under punktet 11.
Der er solgt en hel del huse i Pilegårdsparken, og vi har derved måtte sige farvel til flere beboere, som alle har boet her i mange år. Det er lidt vemodigt, men glædeligt er det så at kunne sige velkommen til nye beboere. Det ser ud til, at det primært er børnefamilier, der flytter hertil, og det tegner godt i forhold til alle vores børnevenlige arrangementer. Her bliver masser af liv, og det er dejligt.

Fastelavn
Fastelavn blev ligesom de øvrige år en festlig omgang. Børnene var flot udklædte. Solen skinnede, og arrangementet var yderst velbesøgt. Alle tønder kom ned, og formanden fik en velfortjent placering som kattedronning. Vi afsluttede med varm kakao og lækre fastelavnsboller. Jeg vil gerne takke festudvalget for flot arbejde. Næste års fastelavns udvalg er allerede på plads.

Bestyrelsen
Som formand har jeg deltaget i 2 planstrategimøder med Rudersdal Kommune. Det ene handlede om byudvikling, det andet om vores miljø og natur.

Det var spændende møder, hvor vi som borgere kunne komme med input og gode ideer til begge emner.
I den forbindelse fik jeg kontakt til Axel Bredsdorff fra Lokallisten. Han er formand for Rudersdal Kommunes Byplan-udvalg. Jeg gjorde vores synspunkter gældende i forhold til det kommende byggeri, placeret tæt op af den grønne kile ved Pilegårdsparken. Jeg udtrykte vores bekymring for højde og omfang og blev lovet, at vi bliver kontaktet direkte af ham så snart der er nyt om salg af grund og byggeri. Vi følger op.
Vi har i bestyrelsen afholdt 3 møder i løbet af året 18/19 inklusiv en hyggelig middag, hvor stort og småt er blevet vendt. Slutteligt vil jeg vil gerne sige tak til alle i bestyrelsen, som alle har bidraget positivt og sikret, at vi har haft nogle hyggelige møder og fået arbejdet til at glide nemt og enkelt. Stor tak.

Praktiske oplysninger.
Husk at, fra d. 15/5 kan der igen køres grene til Sankt Hans bålet, men tag hensyn til de, der bor omkring
bålpladsen. Prøv at stakke bålet, så det ikke bredes ud på hele marken og dermed kommer for tæt på de nærliggende husene.

Husk venligst, at det ikke er tilladt at lægge jord/græsmåtter, faste hegn og byggeaffald på bålet! Bestyrelsen sørger for, at bålet stakkes endeligt af en specialist 1-2 dage før Sankt Hans af hensyn til dyrelivet.

Vejfest er som vanligt første lørdag efter skolestart, dvs. lørdag d. 17. august! Et festudvalg skal vælges i aften med opfordring til at melde sig herfra!

Ellers er alt heldigvis næsten, som det plejer at være, med et lønligt håb om lidt bedre fordeling af sol og regn i år i forhold til 2018.

24. april 2019
Birgitte Berg-Munch/
Formand Pilegårdsparkens Grundejerforening