Referat bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen 4. marts 2020

Dagsorden

1.      Regnskab 2019 og budget 2020

2.      Planlægning af generalforsamlingen:

a.      Formand på valg

b.      Et bestyrelsesmedlem er på valg

c.       Valg af suppleant til bestyrelsen

d.      Valg af revisor og revisorsuppleant

e.      Mad og vin

f.       Dagsorden og udsendelse af indkaldelse

g.      Beretning med PP

h.      Dirigent

Ad 1
Jesper foreslår, at Birgitte anviser Jespers udlæg, mens Jesper anviser bilag fra os andre. Dette var der enighed om.
Vi gennemgik og underskrev regnskabet.
Vi gennemgik og justerede budgettet, så det er klar til næste generalforsamling.

Ad 2
a)      Birgitte er klar til genvalg.

b)      Martin er klar til genvalg som bestyrelsesmedlem.

c)      Rimas er klar til genvalg.

d)      John Skaarup er på valg. Nina spørger John, om han er villig til genvalg. Martin spørger Per Konradsen og han er villig til genvalg som revisorsuppleant.

e)      Birgitte undersøger forskellige muligheder og kommer med forslag. Else Marie køber øl, vin og vand til generalforsamling og opsamlingsdag. Samt chips, saltstænger, papkrus og skraldesække.

f)       Martin laver udkast til dagsorden til generalforsamlingen.

g)      Jesper laver PowerPoints til generalforsamlingen.

h)      Nina spørger Peter Engberg, om han vil være dirigent.

Ad 3
Else Marie havde indhentet et tilbud fra Erhvervswebdesign på redesign af vores hjemmeside og hosting af denne. Tilbuddet lyder på 13.500 kr. inkl. moms for design af ny hjemmeside, hosting og support i tre år. Birgitte og Else Marie laver udkast til dagsordenspunkt. Birgitte undersøger alternative tilbud, der kan konkurrere med tilbuddet fra Erhvervswebdesign, så vi har flere tilbud at vælge imellem.

Vi besluttede at udarbejde en survey blandt medlemmer af Pilegårdsparkens grundejere for at finde ud af, hvorvidt de bruger foreningens hjemmeside www.pilegaardsparken.dk, hvor mange der bruger den og til hvad. Else Marie og Birgitte har opgaven og forventer at sende en survey ud inden sommerferien, så vi har et grundlag for debat om en eventuel ny hjemmeside på generalforsamlingen.

Ad 4
Birgitte spørger på Facebook, om der er stemning for at bygge dyreboer inden vejfesten.
Ved alle, at den findes her: https://www.facebook.com/groups/328575994366882/ 

Ad 5
Jesper undersøger muligheden for at oprette en automatisk ordning til indbetaling af kontingent.

Referent Martin Erichsen