2015

0

Historien om Pilegårdsparken
Matr. Nr. 5b, Kajerød
· 1859 Skødet fra ejeren af nr. 5 Peter Mathias Pedersen til sønnen Peder Pedersen
· 1897 Skødet fra Peder Pedersen til sønnen Frederik Mathias Pedersen
· 1930 Skifteudskrift som adkomst til enkefrue Benthrine Pedersen
· 1939 Skødet til (svigersøn) forpagter Sigfred Nielsen
· 1963 Skødet til Birkerød kommune.

Fra mindeværket Danske Landmænd og Deres indsats (1947)
Nielsen, Sigfred Peter, Gdr., “Pilegaard”, Kajerød pr. Birkerød. Født 4. maj 19 08 i Toelt, søn af Gdr. Frederik Nielsen. Gift med Ellen Nielsen, født Pedersen, født 6. april 19 03 på gården, Datter af Gdr. Frederik Pedersen, sammesteds. Gårdens navn er “ Pilegaard”, der har været i slægtens eje i 3 generationer i 87 år. Bygningerne er opført 1859 og overtaget af Nielsen 1939. Der var da opdyrket 36 tdr.land mod nu 47 tdr.land, der er tilkøbt 11 tdr.land.

Ejendomsskyld kr. 60.000, grundskyld kr. 24.300.
Besætningen var ved overtagelsen 3 heste, 14 køer, 6 ungkvæg, 1 so og 10 svin, den er nu 2 plage, 5 heste, 17 køer, 12 ungkvæg og 8 svin.
Nielsen har været på Lyngby Landbrugsskole.
Er i bestyrelsen af elevforeningen, vurderingsmand for Kreditkassen og i bestyrelsen for Venstres vælgerforening og leverandørforening.

Frederiksborg Amts Avis
28 august 1965

 

Share.

About Author

Comments are closed.

Close
loading...