Forurenet grundvand pumpes i søen

0

Rudersdal Kommune har givet Orbicon lov at pumpe op til 1700 kubikmeter vand ned i det vandhul, der er i første kofold.
I kan selv læse hele ordlyden af kommunens midlertidige tilladelse til udledning af oppumpet grundvand.

Forurenet grundvand med opløsningsmidler

Som det fremgår, indeholder det oppumpede grundvand blandt andet klorerede opløsningmidler, som skal sendes gennem et kulfilter inden udledning til vandhullet (søen) i kofolden.
Kommunen har stillet nogle kravværdier til udledningen af vandet til vandhullet. To vandprøver er taget for at analysere vandet  før og efter kulfilter blev etableret. De blev analyseret for indhold af chlorerede opløsningsmidler. Analysen viste, at der efter kulfilteret ‘var spor af TCE samt et par andre forbindelser, men alle i koncentrationer, som overholdt miljøkvalitetskriterierne.’ 

Hold øje med oversvømmelse

Udledningen står på i op til 7 dage og må ikke medføre større oversvømmelser. Kommunen har etableret dagligt tilsyn, men giv lyd til bestyrelsen eller til kommunen, hvis I opdager oversvømmelser. Vandet ledes videre via kloakrør til mosen.

Vi håber, kommunen ved, hvad de gør mht det forurenede vand, da padder og salamanderne formerer sig netop nu.

Share.

About Author

Leave A Reply

Close
loading...