Ses vi til generalforsamling 24. april

0

Generalforsamling foregår på Birkerød Skole, i Arenaen, den 24. april kl. 18.30.

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Kasserer aflæser det reviderede regnskab (bilag A).
 5. Indkomne forslag behandles (bilag C og D).
 6. Kasserer forelægger budget for indeværende år (bilag B), herunder fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår kontingentet forbliver uændret på 300 kr årligt.
 7. Valg af kasserer (Jesper Skriver Frandsen er villig til genvalg).
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Else Marie Andersen er villig til genvalg), (Rune Jørgensen genopstiller ikke). Valg af 1 suppleant.
 9. Valg af 1 revisor (Mette Bjarløv er på valg og villig til genvalg). Valg af en revisorsuppleant (Bestyrelsen foreslår Per Konradsen, nr 53).
 10. Valg af festudvalg til sommerfest. Bestyrelsen opfordrer 1 eller 2 ildsjæle til at stille op til festudvalget og 2-3 personer til opsætning af telte på dagen.
 11. Nyt stiforløb fra Furesøen gennem Pilegårdsparken til Sjælsø.
 12. Forslag om udlejning af foreningens nye telt til beboerne i Pilegårdsparken (bilag D).
 13. Forurening i mosen, orientering.
 14. Eventuelt.

Hent dagsorden og bilag 

Share.

About Author

Leave A Reply

Close
loading...