Parkering i området

0

Kære Beboere
Jeg har fået en henvendelse fra en beboer, om problemer med fremkommelighed i Pilegårdsparken. Problemet er desværre ikke nyt! Parkerede biler!!!
Derfor skriver jeg ud og beder de implicerede vise hensyn og parkere på egen matrikel.

I sidste uge fik en gæst til denne beboer flænset sit ene bildæk op på de skarpe kantsten, fordi vedkommende havde svært ved at navigere uden om de ureglementerede parkerede biler. Rigtigt ærgerligt!

Det drejer sig især om biler parkeret I det første sving, nr. 77-81, hvor husstandene har to biler hver. Der står der ofte mange biler parkeret på vejen. Også fra 71-67 står biler på vejen og gør det svært at komme rundt.  
En ting kan undre, når nu man ikke parkerer på egen matrikel som man skal, hvorfor parkerer man så på vejen og ikke på gæsteparkeringen under akacietræerne som ligger 2 meter væk???

Ligeledes holder der biler parkeret med to hjul op på fortovet fra nr. 85-79. Bilerne holder generelt så langt inde over fortovet at det ikke er muligt for gangbesværede eller folk med en barnevogn at passere. Dette er ikke lovligt ifg. færdselsloven, der skal altid være passage for fodgængere.

Der er lidt et clash mellem færdselsloven som giver tilladelse til parkering med to hjul op på fortovet (under før nævnte forudsætning) og langs kantstenen og så vores lokale deklaration/servitut. Her er det de lokale servitutterne der skal respekteres!
Kan læses på sitet her under vedtægter/deklarationerne kommunen Punkt H.

Jeg har samtidig fået oplyst at hvis der opstår brand hos en beboer og brandbilerne ikke kan komme til pga. Parkerede biler så kommer de ikke frem til slukning og det kan dermed få alvorlige konsekvenser.

Et sidste suk herfra står for min regning. Ud for nummer 15 holder næsten dagligt 1-2 biler parkeret som spærre udsynet over bakken. Jeg har været meget tæt på et uheld da en modkørende bil kom lidt for hurtigt op over bakken og jeg befandt mig i den “forkerte” vognbane for at komme uden om de parkerede biler.
Ejerne til disse biler bedes ligeledes parkere på egen matrikel.

Jeg håber meget at der fremover kan vises hensyn i forhold til parkering i Pilegårdsparken så der ikke opstår flere ærgerlige uheld og farlige situationer. Jeg tror godt det er muligt 🙂

Med venlig hilsen
Pilegårdsparkens grundejerforenings bestyrelse

 

Share.

About Author

Leave A Reply

Close
loading...